علل احتمالی انفجارهای مسکو

Posted by

طی ۴ سال می‌توان فقر را ریشه‌کن کرد

علل انفجارهای ایستگاه متروی شهر سن پتربزبورگ روسیه را که به گفته مقامات ارشد روسیه اکثر علائم تروریستی بودن را دارد، شاید بتوان در اظهارات اخیر یک مقام آمریکایی جستجو کرد. روز گذشته نیکی هیلی در اظهاراتی درباره تحولات سوریه بر لزوم بیرون راندن ایران از تحولات سوریه پرداخته و اعلام کرد برای این منظور باید بر روسیه فشار بیاوریم.

طی ۴ سال می‌توان فقر را ریشه‌کن کرد