وقتی صحبت های اکبر عبدی، علیخانی را مجبور به قطع برنامه کرد

Posted by

ظریف: احساس می‌کنیم منافع ما همچنان در پایبندی به برجام است

تماشا

ظریف: احساس می‌کنیم منافع ما همچنان در پایبندی به برجام است