کاهش نگاه منفی آمریکایی‌‌ها به ایران

Posted by

ظریف و همتای چینی دیدار و گفت وگو کرد

جدیدترین نظرسنجی‌ موسسه آمریکایی از افزایش نگاه منفی دموکرات‌های این کشور به روسیه و نیز کاهش نگاه منفی به ایران حکایت دارد. این در حالی است که دید منفی نسبت به ایران از رقم 28 درصد در ژانویه سال 2012 که بالاترین میزان منفی از سال 2006 به این سو بوده، اینک به 9 درصد رسیده است

ظریف و همتای چینی دیدار و گفت وگو کرد