پایان رسیدگی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها

Posted by

عالیشاه: مردم می‌دانند چه کسی به پرسپولیس خیانت می‌کند

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها روز گذشته در هیات های اجرایی به پایان رسید.

عالیشاه: مردم می‌دانند چه کسی به پرسپولیس خیانت می‌کند