واکنش ستاد کل نیروهای مسلح درباره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس

Posted by

عبدی: امیدوارم امسال پرسپولیس قهرمان شود

اداره حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح، اظهارت اخیر یکی از نمایندگان مجلس درخصوص هدیه خارجی به نمایندگان را «نسنجیده» و «خلاف واقع» عنوان کرد.

عبدی: امیدوارم امسال پرسپولیس قهرمان شود