کارت به کارت شگرد مجرمان سایبری

Posted by

عجیب ترین تبانی در فوتبال

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به مسافران نوروزی هشدار داد: مراقب باشند به خاطر کارت به کارت بانکی در دام مجرمان سایبری نیفتند.

عجیب ترین تبانی در فوتبال