اعتماد به نفس کاذب اصلاح‌طلبان پس از انتخابات

Posted by

عذرخواهی رئیس پارلمان عراق از روحانی

کارشناس مسائل سیاسی نوشت: این نوع شاخ و شانه کشیدن علامتی از نوعی اعتماد بنفس کاذب است که ظاهرا پس از انتخابات ٩٦ حاصل شده.

عذرخواهی رئیس پارلمان عراق از روحانی