فرماندهان آمریکایی ایران را به «تهدید کشتیرانی بین‌المللی» در خلیج فارس متهم کردند

Posted by

عربستان در معرض باج‌خواهی دوجانبه آمریکا قرار دارد

برخی فرماندهان نیروی دریایی آمریکا ایران را متهم کردند که با ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های جنگی عبورکننده از تنگه هرمز، کشتیرانی بین‌المللی را به خطر افکنده است.

عربستان در معرض باج‌خواهی دوجانبه آمریکا قرار دارد