زنی که به جرم رفتن به بازار گردنش را زدند

Posted by

عفونت دندان را با یک معجون جادویی از بین ببرید

طالبان یک زن را به جرم رفتن بدون همسرش به بازار، گردن زد.

عفونت دندان را با یک معجون جادویی از بین ببرید