آمده ام مردم را خوشبخت کنم

Posted by

عقبگرد تورم آغاز شد

این داوطلب اصفهانى مى گوید متولد 68 هستم و نسبت به عدم صلاحیت خود آگاه هستم اما براى خوشبختى مردم آمده ام ثبت نام کنم.

عقبگرد تورم آغاز شد