آمار و اطلاعات تفصیلی انتخابات پس از هماهنگی با شورای نگهبان منتشر می‌شود

Posted by

علایم سکته مغزی چیست؟ ۵ نشانه خطرناک

استان های خراسان جنوبی و قم استان هایی بوده اند که کمترین درصد رأی به منتخب انتخابات را داشته اند.

علایم سکته مغزی چیست؟ ۵ نشانه خطرناک