کلاهبرداری میلیاردی در یکی موسسات اعتباری

Posted by

علت اصلی نوسانات قیمت گوشت گوسفندی چیست؟

فرمانده نیروی انتظامی فارس گفت: دو نفر از عاملان کلاهبرداری سه میلیارد و 195 میلیون ریالی دستگیر شدند.

علت اصلی نوسانات قیمت گوشت گوسفندی چیست؟