خودرو های داخلی گران شد

Posted by

علم الهدی: مشکل برخی خواص مستی قدرت بود

ابلاغ جدول دونرخی ایران خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت که شامل قیمت فروش کارخانه و قیمت مصوب شورای رقابت بود باعث افزایش یک تا ۲ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی شد.

علم الهدی: مشکل برخی خواص مستی قدرت بود