رانندگان متخلف 400 هزار تومان جریمه می شوند

Posted by

علی دایی سال جدید را تبریک گفت

رئیس پلیس راه کشور گفت: در کنار توقیف وسایل نقلیه رانندگان متخلف، جریمه 200 تا 400 هزار تومانی نیز برای اعمال قانون متخلفان در نظر گرفته شده است.

علی دایی سال جدید را تبریک گفت