توییت معاون روحانی درباره آرش صادقی

Posted by

علی مطهری باز هم از شنود​ دفترش گفت

گروه سياسي: شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان، در پاسخ به توییت یکی از کاربران که از او خواسته برای حفظ جان آرش صادقی، کاری بکند، نوشته است: “تا آنجا که در توانم بوده دریغ نکرده و نخواهم کرد.”

علی مطهری باز هم از شنود​ دفترش گفت