حیرت خبرنگار CNN از کیفیت بالای جاد‌ه های ایران +عکس

Posted by

عملکردنیروهای اورژانس زیر ذره بین وزارت بهداشت

خبرنگار خبرگزاری «سی اِن اِن» از کیفیت جاده‌های ایران ابراز شگفتی کرد.

عملکردنیروهای اورژانس زیر ذره بین وزارت بهداشت