افزایش شمار بی‌خانمان‌ها در قلب تجاری آمریکا

Posted by

عوارض جراحی در صدر خطای پزشکی

شمار بی‌خانمان‌ها در شهر نیویورک آمریکا به بالا‌ترین میزان پس از از رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ رسیده است.

عوارض جراحی در صدر خطای پزشکی