جزئیات سفر آقای رئیس جمهور به مسکو

Posted by

عوامل موثر در حفظ جایگاه صادرات پسته

روحانی در این سفر مذاکرات دو جانبه ای را با همتای روسی خود و مقامات بلند پایه این کشور در خصوص موضوعات مهم دو جانبه، منطقه ای و بین المللی خواهد داشت و اسناد و موافقتنامه های متعدد همکاری نیز در حوزه های حقوقی و قضایی، راه و شهرسازی، فناوری و ارتباطات، نیرو و انرژی، استاندارد، ورزش و … بین مقامات دو کشور به امضا خواهد رسید.

عوامل موثر در حفظ جایگاه صادرات پسته