از بدهی 700 هزار میلیاردی دولت تا بررسی پرونده وزیر آموزش و پرورش/ پیشخوان سیاسی

Posted by

عکس قدیمی و کمتر منتشر شده از شهید صیاد شیرازی

صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی صبح کشور که اغلب به موضوع سخنرانی مقام معظم رهبری و پرونده وزیر آموزش و پرورش پرداخته اند را در ادامه مشاهده می کنید.

عکس قدیمی و کمتر منتشر شده از شهید صیاد شیرازی