شکست تلخ ۱۰ نفره یاران شجاعی

Posted by

عیدی علی ضیا به مخاطبانش

تیم پانیونیوس در حضور۹۰ دقیقه‌ای مسعود شجاعی برابر پائوک شکست تلخی را پذیرا شد.

عیدی علی ضیا به مخاطبانش