پوتین تعامل با ایران و ترکیه را برای کمک به سوریه؛ به اطلاع سازمان پیمان امنیت جمعی رساند

Posted by

غارهای استان اردبیل شناسنامه‌دار می‌شوند

رئیس‌جمهور روسیه تصمیم این کشور برای تعامل با ایران و ترکیه جهت حل و فصل بحران سوریه را به اطلاع کشورهای عضو «سازمان پیمان امنیت جمعی» رساند. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان کشورهای این سازمان هستند.

غارهای استان اردبیل شناسنامه‌دار می‌شوند