نظر عابدزاده درباره قهرمانی لیگ

Posted by

غذای رایگان در ازای ترک سیگار

عابدزاده گفت:شخصا فکر می کنم پرسپولیس شانس اول قهرمانی لیگ برتر است.این تیم در نیم فصل بازی های خوبی را ارائه کرد و شایسته ترین تیم برای قهرمانی است.

غذای رایگان در ازای ترک سیگار