این نان کمتر شما را چاق می کند

Posted by

غرق‌شدن ۵۵ مهاجر در سواحل جنوبی یمن

فیبر موجود در نان سبوس دار بهترین درمان تغذیه‌ای در ‏یبوست و بیماریهای روده بزرگ از جمله سرطان روده بزرگ می‌باشد. نان سبوس دار به خاطر ایجاد سیری در فرد نسبت به ‏نانهای سفید خطر کمتری در ایجاد چاقی دارد.

غرق‌شدن ۵۵ مهاجر در سواحل جنوبی یمن