اتفاقی عجیب و غریب در استقلال

Posted by

غسل های واجب کدامند؟

عجیب و غریب است و سه تا 5 سال برای بازیکنان پایه استقلال زحمت کشیده شده و حالا که این بازیکنان به بار نشسته اند ، قراردادی با تیم ندارند.

غسل های واجب کدامند؟