4/5 میلیون ایتالیایی در فقر مطلق هستند

Posted by

غیبت اردوغان بر سر مزار آتاتورک

مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرد، چهار میلیون و پانصد هزار نفر از شهروندان ایتالیا در فقر مطلق زندگی می کنند.بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات)، در فاصله سال های 2014 و 2015 ، میزان فقر مطلق و نیز فقر نسبی در ایتالیا، تقریبا ثابت باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر همین اساس، شش ممیز یک دهم درصد از خانوارهای ساکن ایتالیا، یعنی چهار میلیون و پانصد و نود و هشت هزار نفر از آنها در فقر مطلق زندگی می کنند. در مقایسه با سال 2014 ، شرایط زندگی خانوارهایی با چهار عضو، بدتر شده است. میزان این خانوارها از شش ممیز هفت دهم به نه ممیز پنج دهم درصد افزایش یافته است. ده ممیز چهار دهم درصد از خانوارهای ایتالیایی، به طور نسبی در فقر زندگی می کنند. تعداد افرادی که در فقر نسبی زندگی می کنند، به هشت میلیون و سیصد و هفت هزار نفر می رسد که دربرگیرنده سیزده ممیز هفت دهم درصد از کل جمعیت ایتالیا است.

مؤسسه ملی آمار ایتالیا در گزارش خود اعلام کرد، در سال 2014 درآمد خانوارهای ساکن این کشور، سالانه به طور متوسط برابر با بیست و نه هزار و چهارصد و هفتاد و دو یورو (یعنی حدود دو هزار و چهارصد و پنجاه و شش یورو) در هر ماه بود.

ایستات در پایان گزارش خود اعلام کرد، شرایط اقتصادی خانوارهایی با سه یا چهار فرزند، بدتر است.

غیبت اردوغان بر سر مزار آتاتورک