واکنش وزارت خارجه به اقدام دادگاه کانادا علیه ایران

Posted by

غیبت قطعی طارمی درسفر پرسپولیس به اوکراین

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام دادگاه کانادا در شناسایی احکام غیابى دادگاههاى آمریکا را مغایر‌ رویه جارى بین المللى اعلام کرده و آن را مردود دانست. وی اظهار داشت: اصولا صدور حکم علیه یک دولت خارجى مغایر اصل برابری دولتها و ناقض مصونیت آنها در حقوق بین الملل است.

غیبت قطعی طارمی درسفر پرسپولیس به اوکراین