دعا جهت سلامتی مادران و پدران

Posted by

فارن‌پالیسی: دولت روحانی درباره برجام غلو کرد

خداوندا اگر پدر و مادرم را پیش از من آمرزیده‌ای پس ایشان را شفیع من قرار ده، و اگر مرا پیش از آنان مورد آمرزش قرار داده‌ای پس مرا شفیع ایشان کن، تا در پرتو مهربانی‌ات در سرای کرامت، و جایگاه مغفرت و رحمتت گرد آییم.

فارن‌پالیسی: دولت روحانی درباره برجام غلو کرد