کمیته سنا طرح جامع تحریم‌های ایران را تصویب کرد

Posted by

فایننشال تایمز: بودجه ترامپ خیانت بزرگی به طبقه متوسط آمریکاست

اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی که خواستار اعمال تحریم‌های جامع علیه ایران است را به تصویب رساندند.

فایننشال تایمز: بودجه ترامپ خیانت بزرگی به طبقه متوسط آمریکاست