اختلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراها بالا گرفت

Posted by

فرآیند انتقال قدرت بعد از انتخابات/ فیلم

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در نامه ای به محمدرضا عارف، رئیس این شورا، خواستار آن شد که اعضای این شورا که در انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند، بین کاندیداتوری یا عضویت در شورا یکی را انتخاب کنند.

فرآیند انتقال قدرت بعد از انتخابات/ فیلم