اولاند: حمله پاریس «تروریستی» بود

Posted by

فرار بانک مرکزی از زیر بار مسؤولیت

رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید حمله به پلیس در شانزه‌لیزه مشخصات یک اقدام تروریستی را دارد و نیروهای امنیتی باید با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، هوشیار باشند.

فرار بانک مرکزی از زیر بار مسؤولیت