کشته و زخمی شدن شماری از تروریست ها در سوریه

Posted by

فرزراد فرزین و آغاز تور کنسرت های خارجی

ارتش سوریه با توپخانه سنگین، مواضع گروه های تروریستی را در این منطقه هدف قرار دادند که شماری از آنان کشته و زخمی شدند.

فرزراد فرزین و آغاز تور کنسرت های خارجی