رئیس‌جمهور جدید آلمان به اردوغان هشدار داد

Posted by

فرماندهان آمریکایی ایران را به «تهدید کشتیرانی بین‌المللی» در خلیج فارس متهم کردند

فرانک والتر اشتاین‌مایر به رئیس‌جمهور ترکیه هشدار داد در صورتی که به رفتارهای اخیر خود ادامه دهد، همه چیزهایی را که آنکارا طی سال‌ها ساخته است، به خطر می‌اندازد.
اشتاین‌مایر گفت: «رئیس جمهور اردوغان، شما هر چیزی را که خود با کمک دیگران ساخته‌اید به خطر انداخته اید.»

فرماندهان آمریکایی ایران را به «تهدید کشتیرانی بین‌المللی» در خلیج فارس متهم کردند