آقای شماره یک به تیم ملی والیبال باز می گردد؟

Posted by

فرمان محدودیت صدور روادید برای کارگران خارجی ثبت شد

افشاردوست گفت: اینکه در آینده شهرام محمودی می‌تواند به تیم ملی برگردد یا خیر جزو اختیارات کولاکوویچ است به نظر این مربی بستگی دارد اما به هر حال محمودی جزو سرمایه‌های والیبال ما است

فرمان محدودیت صدور روادید برای کارگران خارجی ثبت شد