وقوع انفجار انتحاری در تکریت

Posted by

فرمان مهاجراتی ترامپ کار روحانی را در ایران سخت کرد!

وقوع یک انفجار انتحاری در شرق تکریت جان یک نفر را گرفت.

فرمان مهاجراتی ترامپ کار روحانی را در ایران سخت کرد!