سخنگوی شورای نگهبان: صحت انتخابات ریاست جمهوری تأیید شد پرونده برخی شکایت‌ها و تخلفات به قوه قضائیه ارسال شد و برخی هم صحت نداشت/ تخلفات تاثیری در سرنوشت انتخابات نداشت

Posted by

فروش زندان اوین منتفی شد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد نتایج بررسی شکایات مربوط به تخلفات انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور اعلام شد.

 عباسعلی کدخدایی در گفتگو با شبکه خبر با بیان پایان فرصت قانونی دریافت و بررسی شکایات مربوط به تخلفات انتخابات ریاست جمهوری در روز سه شنبه 9 خرداد 96 تصریح کرد: در روزهای گذشته جلسات متعددی با حضور کارشناسان برگزار شد و همه گزارش ها و اسناد مورد بررسی قرار گرفت.
 
کدخدایی با بیان اینکه برخی از این گزارش ها و اسناد آن به قوه قضائیه ارسال شد، اضافه کرد: در نهایت همه این گزارش ها از قبیل دیر رسیدن تعرفه ها، کمبود تعرفه ها، تاخیر در بازگشایی شعبه ها، تبلیغات غیر قانونی به سود برخی از نامزدها و مخدوش بودن تعرفه ها به اعضای شورای نگهبان ارائه شد و گزارش نهایی و نتایج بررسی ها به وزارت کشور اعلام شد.
 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در برخی از موارد باید موضوع به مراجع قضایی ارسال شود که در حال انجام است. برخی از گزارش ها نیز در روز رای گیری مورد بررسی قرار گرفته و اقدام شده بود که البته برخی از آنها صحت نداشت.

وی تاکید کرد که تخلفات تاثیری در سرنوشت انتخابات نداشت.
 
 

فروش زندان اوین منتفی شد