مصرف بنزین در کشور رکورد زد

Posted by

فسخ قرارداد سرمربی حریف عربستانی استقلال

همانطور که قبلا پیش بینی شده بود مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروز افزایش پیدا کرد به طوری که مصرف این حامل انرژی پرطرفدار در 28 اسفند ماه به رکورد مصرف 105 میلیون 300 هزار لیتر رسید.

فسخ قرارداد سرمربی حریف عربستانی استقلال