در کدام شهر‌ها بنزین یورو ۴ عرضه می‌شود؟

Posted by

فشار استقلالی‌ها به منصوریان

عرضه و توزیع بنزین یورو ٤ در هشت کلانشهر کشور از پارسال تاکنون به طور میانگین روزانه ٢٠ تا ٢٢ میلیون لیتر بوده است.

فشار استقلالی‌ها به منصوریان