روایت رئیس سابق بانک مرکزی از انحلال ۱۷۰۰ موسسه مالی و اعتباری

Posted by

فصد خون برای این افراد ممنوع است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در زمان ریاست بنده در بانک مرکزی حدود ۱۷۰۰ موسسه مالی و اعتباری منحل شد.

فصد خون برای این افراد ممنوع است