دلیل ناکامی بزرگترین واگذاری بخش کشاورزی کشور چه بود؟

Posted by

فوتبال دیدن مردی نابینا با کمک یک هدست پیشرفته!

مشاور سازمان خصوصی‌سازی ناکامی این سازمان در مزایده کشت و صنعت و دامپروری مغان را قابل پیش‌بینی اعلام و دلیل عدم اقبال خریداران به این مزایده با وجود تبلیغات گسترده را بالا بودن قیمت پایه این شرکت برای واگذاری عنوان کرد.

به گزارش تسنیم؛ 100 درصد سهم دولت در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل 3 میلیارد و 182 میلیون و 307 هزار  سهم در حالی هفته گذشته به مزایده گذاشته شد که سازمان خصوصی‌سازی تبلغ زیادی برایش کرده بود و از آن به عنوان بزرگترین خصوصی‌سازی بخش کشاورزی کشور یاد می‌کرد، با این حال خریداران توجهی به آن نکردند و این واگذاری ناکام ماند.

بر این اساس مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره علت فروش نرفتن شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درد گفتگو با رسانه‌ها گفته، از آنجا که برای شرکت در مزایده خریداران باید 3 درصد حصه نقدی را به صورت نقد سپرده‌گذاری کند، تامین مالی آن برای بخش خصوصی واقعی مشکل است زیرا برای نمونه شرکت کشت و صنعت مغان 2.5 هزار میلیارد تومان قیمت پایه دارد که 3 درصد آن حدود 75 میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: البته فروش نرفتن شرکت مغان قابل پیش‌بینی بود، زیرا علاوه بر بالا بودن قیمت، برای نخستین بار بود که به مزایده گذاشته می‌شد و بسیاری از شرکت‌ها پس از چند بار مزایده به فروش می‌روند.

بر پایه این گزارش؛ چندی پیش وزیر امور اقصادی و دارایی تاکید کرد: تا زمانی که شیوه قیمت‌گذاری بنگاهها اصلاح نشود، برخی از واگذاریها در کشور محقق نخواهد شد و شاهد کندی روند خصوصی‌سازی هستیم. به عنوان مثال در حال حاضر ارزش خالص روز دارایی‌ها ملاک قیمت‌گذاری سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری است، در حالی که باید بازدهی بنگاهها نیز به عنوان ملاکی دیگر در قیمت‌گذاری و عرضه بنگاهها لحاظ شود، بر این اساس باید اصللاح روش قیمت‌گذاری در جریان خصوصی‌سازی مدنظر قرار گیرد.

گفتنی است در جریان مزایده 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، هر سهم این شرکت به قیمت پایه 7931 ریال و ارزش کل پایه 25 هزار و 238 میلیارد و 933 میلیون و 383 هزار ریال به صورت 10 درصد و در اقساط 8 ساله روز گذشته روی میز فروش رفته بود.

همچنین سپرده شرکت در مزایده 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مبلغ 757 میلیارد و 168 میلیون و یک هزار و 490 ریال تعیین شده بود و خریدار در صورت برنده شدن باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را در مدت 20 روز کاری به حساب دولت واریز می‌کردند.

این گزارش می‌افزاید: سرمایه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 51 میلیارد ریال و مهمترین فعالیت آن اجرای عملیات کشاورزی و دامپروری، ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است. همچنین در حال حاضر شرکت شهرک‌های کشاورزی مالک 100 درصدی سهام این شرکت می‌باشد.

 

فوتبال دیدن مردی نابینا با کمک یک هدست پیشرفته!