اعتراض قالیباف به لغو زنده مناظرات انتخاباتی

Posted by

فِرِش و اکتیو مثل محسن مسلمان/عکس

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نسبت به لغو زنده مناظرات انتخابات اعتراض کرد.

فِرِش و اکتیو مثل محسن مسلمان/عکس