توصیه هایی برای خانه کودک اوتیسمی!

Posted by

فیفا استادیوم کلاسیک ایران را به جهان معرفی کرد/ عکس

هر کودکی با کودک دیگر متفاوت است و کودکان اوتیستیک هم از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین هر کودک اوتیستیک نیازها و شرایط مخصوص خود را دارد و شما باید محیط خانه را با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص کودک خود مساعد کنید.

فیفا استادیوم کلاسیک ایران را به جهان معرفی کرد/ عکس