نحوه برخورد سردار قاسم سلیمانی با یک خبرنگار

Posted by

فیلیپین و آمریکا: پنتاگون برنامه‌ای برای مقابله با داعش در ماراوی ندارد

تماشا و دانلود

فیلیپین و آمریکا: پنتاگون برنامه‌ای برای مقابله با داعش در ماراوی ندارد