غیبت اردوغان بر سر مزار آتاتورک

Posted by

قالیباف: امروز دلالان اقتصاد را اداره می‌کنند

رسانه های ترکیه گزارش کردند که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری و اسماعیل کهرمان رییس پارلمان این کشور در مراسم جشن روز کودک و حاکمیت ملی که بازدید از قبر آتاتورک بنیانگذار کشور ترکیه و اولین پارلمان در این کشور جزو آن بود، شرکت نکردند.

به گزارش العالم، روزنامه زمان ترکیه نوشت که به جای این دو شخصیت ، احمد ایدن جانشین رییس پارلمان در این مراسم، تاج گلی را بر قبر مصطفی کمال آتاتورک قرار داد.

اردوغان پس از اعلام نتیجه همه پرسی افزایش اختیاراتش، از قبر برخی از سلاطین امپراطوری عثمانی دیدن کرده و برای شادی روح آنان فاتحه خوانده بود.

بازدید از قبر آتاتورک در آنکارا در جشن های ملی جزو آداب و رسوم ترکیه می باشد.

جشن روز ملی کودک و حاکمیت ملی، از جشن های رسمی ترکیه است که برای اولین بار توسط آتاتورک پیشنهاد شده بود.
 

قالیباف: امروز دلالان اقتصاد را اداره می‌کنند