انتقاد قالیباف به شورای نظارت درباره پخش نکردن فیلم اظهارات روحانی

Posted by

قالیباف: تهمت زدن کار خوبی نیست / روحانی: چرا از حرف فرد مفسد نقل قول می‌کنید؟

تماشا

قالیباف: تهمت زدن کار خوبی نیست / روحانی: چرا از حرف فرد مفسد نقل قول می‌کنید؟