نادران بعد از مناظره به جهانگیری چه گفت؟

Posted by

قالیباف خطاب به جهانگیری: متاسفم که دستاویز دیگران شده‌اید

قالیباف خطاب به جهانگیری: متاسفم که دستاویز دیگران شده‌اید