ظریف: تروریست‌ها باز هم از سلاح شیمیایی و این بار در عراق استفاده کردند

Posted by

قالیباف در کرمانشاه: دولت کارنامه قابل قبولی در عرصه اقتصادی ندارد‌

وزیر امور خارجه ایران در توئیتی نوشت: تروریست‌ها باز هم از سلاح شیمیایی و این بار در عراق استفاده کردند.

به گزارش تسنیم، محمد جواد ظریف امروز در توئیتی جدید نوشت: تروریست ها باز هم از سلاح شیمیایی و این بار در عراق استفاده کردند. وجود سلاح های کشتار جمعی (WMD) در دست افراط گرایان بزرگترین تهدید برای همه است.

قالیباف در کرمانشاه: دولت کارنامه قابل قبولی در عرصه اقتصادی ندارد‌