قالیباف خطاب به جهانگیری: متاسفم که دستاویز دیگران شده‌اید

Posted by

قالیباف پس از مناظره: آقای روحانی دو دقیقه بیشترحرف زد؛جبران شو

تماشا

قالیباف پس از مناظره: آقای روحانی دو دقیقه بیشترحرف زد؛جبران شو