مولاوردی:در دولت،وزیری داشتیم که اعتقاد به حضور زنها نداشت اما اسمش را نمی آورم!

Posted by

قتل یک عضو منتخب شورای یک روستا در چابهار و همراهش با گلوله

شهیندخت مولاوردی در مصاحبه با روزنامه اعتماد به میزان اعتقاد اعضای دولت روحانی اشاره کرده است.

بخش کوچکی از این مصاحبه را می خوانید:

‌ در كابينه دولت يازدهم، وزيري كه اعتقادي به زن‌ها نداشته باشد هم بود؟

بله. ولي نمي‌توانم اسمش را بياورم. [مي‌خندد]

‌ و برعكسش؟

آن را هم داشتيم: آقاي زنگنه. ابتداي فعاليتم در اين معاونت هميشه اين مساله كه مشاور وزير نفت در حوزه زنان و خانواده چه كاري مي‌تواند انجام دهد برايم در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. مي‌گفتم آخر چه انتظاري مي‌توان از اين مشاور داشت، ولي بعدا كم‌كم در جريان قرار گرفتيم كه چه مباحث و انتظاراتي در اين بخش وجود دارد؛ مباحث مربوط به شركت نفت و شركت‌هاي اقماري آن و ماموريت‌هايي كه كاركنان دارند و ممكن است ماه‌ها از خانواده دور باشند. خانم تندگويان در اين وزارتخانه به خوبي توانستند به اين موضوعات بپردازند و آنها را مديريت كنند. نگاه آقاي زنگنه به حوزه زنان روز به روز خودش را بيشتر نشان داد تا جايي كه ايشان خانم شاهدايي را به عنوان مديرعامل پتروشيمي و معاون خود انتخاب كردند. ما انتظار داشتيم اين قدم از سوي ساير وزارتخانه‌ها برداشته شود كه خب آقاي زنگنه پيشگام شدند.

قتل یک عضو منتخب شورای یک روستا در چابهار و همراهش با گلوله