خط 5 مترو تا اطلاع ثانوی خدمات رسانی ندارد

Posted by

قدرت فزایندۀ اردوغان با اصلاح قانون اساسی

شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه به اطلاع می رساند به دلیل پاره شدن سیم برق بالاسری در نزدیکی یکی از ایستگاه های خط پنج در نیمه شب یکشنبه، مسافرگیری و خدمات رسانی به مسافران عزیز در کلیه ایستگاه های این خط از ساعت ٥:٣٠ صبح دوشنبه ۱۴ فروردین انجام نمی شود و با ساعتی تاخیر صورت می پذیرد.

قدرت فزایندۀ اردوغان با اصلاح قانون اساسی