شکایت انجمن اهدای عضو از فیلم «یک روز بخصوص»

Posted by

قرارداد عجیب و غریب یک بازیکن با استقلال!

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان از فیلم «یک روز بخصوص» شکایت کرد.

قرارداد عجیب و غریب یک بازیکن با استقلال!